DELA

Nolltolerans mot droger är ett måste

Föreningen fri från narkotika r.f (Ffn) inbjöd de politiska partierna till en debatt i Sittkoffsgallerian i tordags kväll, om missbruk och beroendefrågor .

Jag var där och lyssnade på debattörerna, där främst regeringspartiernas företrädare märktes genom sina långa och välformulerade inlägg, som i praktiken inte gav lyssnarna så mycket information om vad som egentligen gjorts under den här valperioden från regeringens sida för att stävja det ökade missbruket bland främst barn och unga.

På min direkta fråga framhölls främst insatser som tillsättande av kommittéer och arbetsgrupper, men om detta resulterat i minskad droganvändning framgick inte, då det inte finns någon statistik som påvisar detta. Några konkreta förslag om hur vi skall stävja missbruket framkom heller inte från debattörernas sida.

Jag är rädd för att droganvändningen på Åland har växt myndigheterna över huvudet, och att vi nu måste söka nya vägar för att stoppa nyttjandet av droger som ett botemedel mot ensamheten, ångesten och känslan av intighet och tomhet i tillvaron. Vi måste visa att vi på allvar menar att här på Åland är det nolltolerans mot droger som gäller.

Det hade varit en fördel om sakkunniga inom området hade funnits med i panelen, och kunnat komma med synpunkter om vilka insatser som vi måste göra för att komma vidare. Det är ingen idé att diskutera ”inkörsportar” och ”grupptryck”, låt oss i stället tillsammans arbeta för ett drogfritt Åland.

Runa Lisa Jansson