DELA

Nolltaxa på bussen inget unikum

I de stundtals hetsiga diskussionerna om vår avgiftsfria stadsbuss har framkommit diverse missuppfattningar, ett är att en avgiftsfri buss är ett unikum, att det är bara vi i Mariehamn som är så tokiga.
Inget kunde vara mera felaktigt. Ockelbo har nämnts tidigare, men även andra orter i Sverige har infört nolltaxa, antingen permanent eller på försök och för större eller mindre grupper eller områden. Exempel på detta är Övertorneå och Kiruna. Letar man vidare hittar man liknande exempel från Frankrike, Belgien, Tyskland, Kanada, Australien etc.

Till och
med i USA, bilismens Mecka, finns det ett antal städer med en ”Fare-Free Zone”, dvs att man kan åka utan avgift inom en viss zon, oftast stadskärnan och då en zon som till ytan vida överträffar Mariehamn. Exempel på detta är Portland, Denver och Salt Lake City.
Salt Lake city tål även att nämnas i ett annat sammanhang, nämligen cykelvänlighet. Här har man, liksom Köpenhamn, satsat på speciella cykelfiler och cykelleder. Vidare har man ett välutvecklat ”Park and Ride” system för pendlare som kan lämna sig bil utanför stadsgränsen och ta en miljövänlig spårvagn in till arbetet.

Slutligen tycker jag att vi kunde sluta tala om ”Gratis”.
Stadsbussen är inte gratis, den finansieras via skatter på samma sätt som vägar, parkeringsplatser och dito hus.
Anders Gustafsson