DELA

Noll konstgödsel i ekologiskt jordbruk

Tisdag 26 april var en halvsides-annons införd i Nyan, vars underrubrik var ”Veckans Tips”. Tipset va att man skulle stötta en ekologisk lantbrukare, vilket vi naturligtvis tycker är bra! Tyvärr fanns det litet längre fram i texten påståenden som inte stämmer. Det står att en ekologisk bonde ev. använder lite konstgödsel och ev. lite kemiska bekämpningsmedel!

Det framkom i annonsen att tipset är hämtat ur boken ”50 sätt att rädda Östersjön” av Johan Tell. Det är beklagligt att författaren inte är medveten om grundprinciperna för all ekologisk odling, nämligen att inga kemiska bekämpningsmedel och inget konstgödsel är tillåtet i jordbruket.

Vi förstår att syftet med annonsen var att peka på möjligheterna att rädda Östersjön och är glada för att det ekologiska kretsloppsjordbruket, det s.k. Beras-projektet lyfts fram, det jordbruk vi så länge förespråkat.

För att uppnå den optimala effekten måste det förstås införas runt hela Östersjön och som vi fortfarande hoppas, med Åland i spetsen!

Isabel Kvarnfors

Stig Mattsson