DELA

Noll i fastighetsskatt på Åland om kommunpolitikerna vill

Ålands kommunförbunds intressebevakning verkar ha missat att skatteförvaltningen ändrat grunderna för uppbärandet av fastighetsskatt vilket i förlängningen kan slå hårt mot enskilda fastighetsägare och näringsidkare. Därmed har också kommunerna tagit nästa års beslut om fastighetsskatterna på fel grunder.

Men kommande år kan de åländska politikerna nolla fastighetsskatten om man så vill. Fastighetsskatten inbringade endast 3,2 miljoner euro åt de åländska kommunerna år 2016. Med en klok och försiktig ekonomisk politik så kan man klara sig utan denna fastighetsskatt utan att höja andra skatter eller avgifter.

De åländska kommunerna tog totalt in 112,4 miljoner euro i skatt år 2016 varav 3,2 miljoner euro var fastighetsskatter.

Kommunernas totala intäkter år 2016 var följande: Samtliga skatter 112,4 miljoner euro, verksamhetsinkomster 34,4 miljoner euro, landskapsandelar 37,6 miljoner euro, finansiella intäkter 1,35 miljoner euro eller totala intäkter om 185,75 miljoner euro.

Fastighetsskatten på 3,2 miljoner euro utgör därmed cirka 1,72 procent av kommunernas totala intäkter.

Kommunerna gjorde år 2016 ett överskott om cirka 10 miljoner euro efter avskrivningar.

Källa: Åsub, statistisk årsbok 2017

Jörgen Strand