DELA

Nöjda med budgeten

Ledarskribenten Annica Lindström spekulerar och gör för oss en oförklarlig analys om att ekonomiskt sinnade moderater inte skulle vara nöjda med budgeten. Hon skriver ”För ekonomiskt sinnade högerpolitiker är den här budgeten knappast någon fjäder i hatten.”

För oss undertecknade med många års erfarenhet från tidigare Frisinnad samverkan och nu Moderaterna, så ser vi inte samma splittring varken internt eller mot övriga regeringspartier som ledarskribenten ser. Det trots vårt utbredda kontaktnät i partiet. Tvärtom så är vi nöjda med att budgeten visar ett bättre resultat, reserveringar görs för viktiga investeringar och att uttaget från pensionsfonden minskar samtidigt som olika reformer för att ytterligare få ner driftskostnaderna planeras.

Ytterligare ser vi det som en framgång i vår familjepolitik och utbildningspolitik att inte förmånerna för familjerna och de studerande ändras. Barnbidraget och hemvårdsstödet gör dessutom att familjerna får större valfrihet. Studiestödet är en av grundbultarna i vår utbildningspolitik och gör att alla ungdomar ges förutsättningar att skaffa sig en bra utbildning.

För oss har det också genom åren varit viktigt och en hederssak att överenskommelser och handslag om regeringsarbete hålls varför vi ställer oss förvånade över ledarskribentens analys. Ibland är det bra att kolla källor istället för bara spekulera.

Jörgen Strand (MSÅ)

Roger Jansson (MSÅ)