DELA

Nödvändig värdedebatt i lagtinget

Självstyrda Åland har idag en regeringsmajoritet vars värdegrund säger att det är helt ok att en minister beskyller sina meningsmotståndare inom Ålands framtid för att vara både ”rasister” och ”kvinnohatare”. Eftersom varken Katrin Sjögren (Lib) eller Camilla Gunell (S) ens antyder att kansliminister Nina Fellman (S) i alla fall borde be insändarskribenterna (inklusive flera ÅF-kvinnor) om ursäkt för sitt obalanserade påhopp, är det tyvärr svårt att dra någon annan slutsats.

Den förestående debatten i lagtinget om regeringen Sjögrens värdegrund är både nödvändig och intressant med tanke på att samma ministär sparkade Jarl Danielsson som PAF-ordförande med hänvisning till just värdegrund och anseende. Till grund för den starka kritiken låg Danielssons åsikt om att Vårdö kommun av främst ekonomiska orsaker inte borde ta emot flyktingar. En intern kommunal diskussion utgjorde alltså grunden för avskedandet.

Det är bara att beklaga att Nina Fellman tydligen både drar till sig och utsätts för obehagliga och direkt sjuka kommentarer på sociala medier. Trots detta får helt enkelt inte en minister sänka sig till samma låga debattnivå som en reaktion på en helt saklig insändare från Ålands framtid om Veikkaus-frågan. Till saken hör att den åländska lotteriinspektionen redan ifjol höstas slog larm till regeringen om att Veikkaus framtid på Åland låg i farozonen. Varför vidtog inte Fellman & co mått och steg utan framstår som förvånade några månader senare?

Oppositionen har i sitt yrkande om misstroende valt att inte lyfta fram t.ex. kansliministerns pinsamma lagförslag om rösträtt för barn och gemensam räddningsmyndighet. Orsaken är den att övriga sex ministrar och 17 ledamöter inom Lib, S och MSÅ var fullt medvetna om att lagförslagen inte höll måttet och valde ändå att ställa lagtinget som institution i skamvrån. Likadant är det med Fellmans slösande av hundratusentals euro på helt onödiga konsultutredningar om kommunernas framtid.

Det har även väckt viss förvåning att misstroendets slutkläm är riktad mot hela ministären. Orsaken är helt enkelt den att regelverket inte tillåter misstroende specifikt för en enda minister. Det är lantrådet i egenskap av regeringsbildare som sist och slutligen ansvarar för att varje ministerpost sköts med omdöme, ansvar och balans.

Harry Jansson

Centerns gruppledare