DELA

Nlennut (tunneln baklänges)

Om man väljer mellan pest eller kolera är risken väldigt stor att man får någondera.
Färja ger C02 utsläpp så länge man kör på fossila bränslen.
Tunnel ger miljönackdelar och orörda naturområden förstörs.

En person eller fem personer per bil genom tunneln ger olika beräkningsgrund, det samma ger en tom eller fullastad färja.
I stället för att begränsa sig till två alternativ bör man istället tänka utgående från funktion.
Vilken funktion är det man eftersträvar?
Är det personbilar, människor eller varor som skall transporteras.
Hur ofta, vart, varför, gratis eller dyrt.

Hur skall transportfunktionen utformas för att stöda en omställning till ett hållbart samhälle nu och i framtiden?
Styrelsen för
Ålands Natur och Miljö