DELA

Nina Fellmans nya hot kräver svar av lantrådet

Det politiska Åland har under den pågående mandatperioden präglats av ett oförsonligt majoritetsstyre i alltför många avgörande framtidsfrågor. Den sittande regeringen Sjögrens (lib) bristande juridiska insikter har dessutom på ett olyckligt sätt kombinerats med aldrig tidigare skådade partipiskor inom socialdemokrater, moderater och liberaler.

Det är framför allt kommunminister Nina Fellman (S) som bär ansvaret för att den förda politiken kantats av ogenomtänkta reformer. Givetvis bär det liberala lantrådet Sjögren och det socialdemokratiska vice lantrådet Gunell huvudansvaret för att Ålands största reform någonsin placerades i händerna på en person utan djupare kunskaper om förvaltning och lagstiftning. Dessutom i total avsaknad av erfarenhet från politiska uppdrag i lagting och kommun.

Med sina uttalanden under den senaste veckan bidrar Nina Fellman till bilden av en minister som vägrar att ta till sig fakta och dessutom har mage att åter hota kommunerna och därmed kommuninvånarna med nya påföljder. Till kategorin fakta hör bl.a. HFDs konstaterande att de av Nina Fellman upphandlade kommunutredarna tillsatts på fel sätt. Fellman har enligt domstolen köpt sig en utredningstjänst för 90.000 euro som inte har något med det tilltänkta uppdraget som kommunutredare att skaffa . Billigt förstås i jämförelse med de flera hundratusen euro som satsades på konsulter under kommunprocessens inledande skede.

Till samma kategori fakta hör också Ålandsdelegationens (ÅD) tydliga besked om att den s.k. tvångslagen kan godkännas eftersom kommunerna själva avgör om de vill gå samman eller fortsätta som självständig kommun. Kommunministern ogillar starkt ÅDs sågning av hennes lagförslag och anser till och med att det skett en ”viss politisering” av delegationens arbete.

Nina Fellmans kritik av Ålandsdelegationen är både häpnadsväckande och oroväckande. Ministern kommer än en gång med respektlösa uttalanden. Fellmans inledande försök att nedvärdera ÅD:s insatser har effektivt bemötts av landshövdingen Peter Lindbäck. Politiskt har dock lagtinget anledning att återkomma till frågan då lagtinget samlas i januari.

Det finns förstås även anledning för alla kommunalt ansvariga att ta Nina Fellmans hot om ”andra påföljder” i insändaren 28/12 på allvar eftersom majoritetsblocket redan använt neddragningar i stödet till kommunerna som ett effektivt verktyg för att få ihop kommunerna mot deras vilja.

Sammantaget gör kommunministerns agerande att undertecknad anser att lantrådet Katrin Sjögren (lib) bör komma med en redogörelse för huruvida Nina Fellman verkligen representerar LR:s syn ifråga om ÅD:s arbete och hotet om nya påföljder för kommunerna om de inte accepterar ”tvångsreformen”.

Till sist: Centern stöder en kommunreform men vi kräver att detta sker på ett lagligt sätt och utgående från kommuninvånarnas vilja.

HARRY JANSSON (C)

GRUPPLEDARE ÅLÄNDSK CENTER