DELA

NIM-projektet gick enligt planerna

Den braskande rubriken på paradsidan i måndagens Ålandstidning ger syn för sägen att aldrig kolla ett scoop, för då spricker det.
Avsikten med utvecklingsarbetet – som utgjorde en del av projektet – var att utveckla helt nya produkter/tjänster på basen av konsumentönskemål. När vi annonserade efter idéer för tjänster kom det in ett åttiotal förslag – lokalbefolkningen var verkligen glädjande aktiv. Några åländska företag tog också kontakt, men de ville sälja egna befintliga produkter/tjänster och var inte intresserade av att utveckla dem vidare.

Vi vill betona att kanalerna till projektledningen varit öppna under projekttiden. NIM hade ett eget forum på nätet för styrgruppen och referensgruppen där även protokollen gjordes tillgängliga.
Projektet är reviderat och har fått godkänt på alla punkter för genomförandet.

Högskolan förhandlar för närvarande med ett konsortium om övertagande. De 18 tjänster som tagits fram är sannerligen inget att skämmas för och eftersom de är framtagna på basen av konsumentönskemål finns det helt klart intresse på marknaden för dem.
Intresserade övertagare är välkomna att höra av sig till Högskolan ifall de pågående försäljningsdiskussionerna av någon anledning skulle stranda.
Med vänlig hälsning,
Brittmari Wikström
Peter Strandvik