DELA

Nilsson ute och (motor)cyklar?

Martin Nilsson ställer tre frågor till undertecknade i en insändare. Här kommer svar.
1. Vad har Marieburn med motorsport att göra?
Svar: Marieburn? är en minivariant av motorsporten drifting. Av utrymmesbrist kan vi ännu inte utöva drifting i full skala på Åland. Vi skall dock utreda möjligheterna till det tills nästa år. Drifting är en mycket populär publiksport och som ställer höga krav på förarskicklighet.

2. Finns det en risk att Marieburn försämrar förutsättningarna att skapa en motorpark på Åland för de personer som sattsar seriöst på motorsport?
Svar: Nej, tvärtom, drifting är ännu en verksamhetsgren som kan utövas på anläggningen. Ett eller flera stora drifting-evenemang årligen på anläggningen med deltagare både från Finland och Sverige kommer att generera intäkter till anläggningen och ringeffekter för besöksnäringen.

3. Är det tänkt att Marieburn skall anordnas på Åland Ring i framtiden? Om så är fallet, har ni då tips och argument åt mig hur jag ska försvara planerna på en motorbana på Åland?
Svar: Om det är möjligt att få en driftingtävling till Åland så varför inte?
Ja, tips har vi; på samma sätt som hittills. Drifting innebär som skrivet ännu ett evenemang som kommer att stöda anläggningen genom ett stort publikunderlag.

När det gäller miljöpåverkan från ett dylikt evenemang så är problemet de indirekta effekterna. De miljöeffekter som själva evenemanget har är försumbara. Att 500 personer skall ta sig till och från evenemanget innebär tyvärr en miljöbeslastning på grund av omodern teknik i de fordon som används. Samma problem har andra evenemang, t.ex. den mycket populära Skördemarknaden i helgen innebär stora utsläpp från alla dem som besökte evenemanget.
Detta är ett övergående problem när ny teknik introduceras och bilparken blir mer miljövänlig. Motorsporten kommer att gå i bräschen för denna utveckling och för att ändra folks attityder. Mer om drifting och motorsportens miljöarbete finns att läsa på www.sbf.se

Danne Sundman
Styrelseordförande ÅMK

Loffe Johns
Sektionsordförande ACC