DELA

Nilsson är vilse om studentbostäder

Martin Nilsson skriver om planeringen av tomten i Apalängen invid sjukhusrondellen. Han har dock fått det mesta om bakfoten rörande projektet. Avsikten är att det ska byggas ca 130 små lägenheter av varierande storlek, från små ettor (ca 21 kvm) till små tvåor (ca 44 kvm). Det blir kompletta lägenheter med kök och badrum.
De minsta lägenheterna är särskilt lämpade som studentbostäder. De blir samlade i en del av fastigheten vilket gör det möjligt att ordna övervakning.
MN säger att billiga bostäder behövs för att locka studerande utifrån, och det har han ju rätt i. Dessa bostäder byggs små just därför att göra hyran överkomlig även för studerande. Projektet beaktar allts just det som MN är ute efter.
Men hela projektet består inte enbart av studentbostäder. Merparten av lägenheterna är avsedda för en rad målgrupper, som efterfrågar mindre bostäder, Det rör sig om ungdomar, inflyttad arbetskraft, skilsmässofall, äldre personer som vill ha en liten bostad,osv.
Behovet av sådana lägenheter som har en överkomlig hyra är stort i Mariehamn. Projekt Apalängen kommer att vara till stor nytta för Mariehamn just därför att det skapar flexibilitet i bostadsbeståndet.
När stadsplaneringen gjorts har staden bemödat sig om att utforma stadsplanen så att fastigheten och dess boende ska störa grannarna så litet som möjligt. Självklart kommer de närmaste grannarna att påverkas något. Men bor man i en tätort måste man räkna med att icke exploaterade tomter bebyggs.
När man skriver som MN utan att ens ha sett planering och ritningar hamnar man lätt vilse.
Folke Sjölund (lib)
stadsstyrelseledamot