DELA

Ni har långt kvar till det genuint åländska, ÅLD

Angående Åländsk demokratis insändare den 23 november med rubriken Varför skall kulturen ha ”ett brett utbud och präglat av mångfald”?

Åländsk demokrati, som tycks brinna för det genuint åländska har en hel del ”korrigeringsarbete” att ta itu med. Här kommer några förslag:

– Näringsförbud för alla pizzerior och kebabkiosker!

– Bort med alla pastaprodukter från butikshyllorna!

– Förbjud alla främmande uttryck och ord som förorenar den ädla svenska språkdräkten!

– Se äntligen till att den o-åländska företeelsen ”Halloween” beläggs med firande-förbud!

Exemplen kan mångfaldigas: den främlingskulturella smittan finns överallt.

Det mest flagranta övergreppet – och det som kan visa sig mest arbetskrävande att korrigera – är dock övergången från gammal ”hederlig” nordisk asatro till kristendom. Den ena vidskepelsens ersättande av den andra är måhända det största kulturella övergrepp som begåtts. Vida mera genomgripande än det vällovliga syftet att bereda plats för våra nyinflyttade medmänniskor i den ena eller andra medborgerliga kommittén.

Så bit i den uppgiften, Åländsk demokrati!

PER-ARNE KLING

MANGELBO