DELA

Nestemacken – plussaförmån eller inte?

Nu har jag vid ett flertal tillfällen tankat på Nestemacken på Västra utfarten utan att fått plussapoäng. Har systemet ändrat eller finns det ingen förmån längre?
Tidigare frågade automaten alltid om man ville ha förmånen direkt vid tankning eller samlad som plussapoäng. Nu är den bara tyst och kvitto visar inte heller att någon förmån givits.
Om fallet är så att plussaförmånen är avvecklad kan all den reklamen tas bort. Är fallet så att det är ett systemfel – åtgärda det! För det har åtminstone inte funkat på tre månader.

Josefin

Svar: Vesa Tikka vid Nestes finska kundbetjäning skriver till Nya Åland att åländska kunder får plussapoäng på samma sätt som i riket. Han påminner om att Plussakortet måste matas in före man sätter in sedlar eller betalkort i automaten. red.