DELA

Nej, Trygve Eriksson, det här duger inte!

Som ordförande i Ömsens förvaltningsråd kan du inte mörka bolagsledningens uppenbara slarv med våra pengar.

Jag kan tänka mig att Ömsens ledning kom med följande förklaring till att de sålde ÅAB-aktierna för 15 euro istället för att få 16,50 euro för 225.000 av de sammanlagt 700.000 aktier som såldes.

Så här:

– Vi lyfte ju dividend på aktierna innan vi sålde dem.

– Vi sålde till en kurs som är mycket bättre än dagens.

”Ahaa, då är vi nöjda” sa tydligen ni i förvaltningsrådet”.

Och så beslöt ni att förklaringen skulle vara hemlig, det här har Ömsens försäkringstagare – och därmed ägare – inte att göra med.

Dividendargumentet är adekvat, talet om att man slarvat bort 337 500 euro på affären stämmer inte. Räknas dividenden på 0,70 euro bort så har Ömsens ledning ”bara” orsakat bolaget en förlust på 180 000 euro genom att genomföra aktieförsäljningen på det här klantiga sättet.

Att hänvisa till dagens ÅAB-kurs har inte med den här affären att göra. Det fanns ett bättre bud på 225 000 av aktierna och det är det som räknas.

Men det finns alltså ytterligare ett argument, en förklaring som du och förvaltningsrådet är tillfreds med, en förklaring som dock måste hållas hemlig.

180 000 euro är mycket pengar nästan lika mycket som bolaget gärna skryter om att man understöder kultur och idrott med per år.

Därför duger det inte, Trygve, att du du deltar i mörkningen av Ömsengate. Är förklaringen från Ömsens ledning okej så ska den tåla dagsljus!

Fram med sanningen nu!

MOSSE WALLÉN

Trygve Eriksson svarar:

Ömsen har tidigare gett en utförlig beskrivning av vad som skett i samband med försäljningen.

Förvaltningsrådet har efterlyst information i ärendet och det har vi nu fått. Jag kommenterade det i Nya Åland i fredags. Förvaltningsrådet konstaterade att den genomförda försäljningen av aktier i ÅAB inte föranleder några åtgärder från vår sida. Förvaltningsrådet har ingen operativ roll i Ömsen förutom att tillsätta styrelsen och övervaka dess arbete.

Nu har vi fått en uppdatering som vi finner fullgod.