DELA

Nej till sparförslag!

Jag är född och uppvuxen i ett land där ordet välfärd inte har någon betydelse. När jag läste regeringskommitténs förslag påminde det väldigt mycket om mitt hemlands politik och det är verkligen ingenting man kan skryta med. Det är en oroväckande politik när man tror sig kunna rädda den offentliga ekonomin genom att spara på barn, äldre och redan utsatta grupper. Det har konsekvenser när politiker slutar att lyssna på invånarna. Det leder till att invånarna slutar att ha tilltro till politikerna.

Det sägs att det finns alldeles för många anställda inom offentlig sektor men samtidigt ser man inte att en vanlig arbetare kan ha 4–6 olika chefer. Kanske att det finns en problematik här? Man vill spara på personalen och riskerar då att öka arbetslösheten. Man vill att lärare undervisar i större klasser utan assistenter. Samtidigt vill man hjälpa barn som har olika behov och inflyttade barn som behöver hjälp med språket. Hur kan det här vara pedagogiskt bättre? Välkommen sjuklön, vikarielön och utbrändhet bland lärare. Åland hyllas tack vare undervisning i små klasser.

Vill vi inleda 100 års jubileumsfirandet genom att försämra välfärden och skapa frustration och oro för vår framtid? Det här är inte långsiktiga lösningar. Vi kan spara 11 miljoner men hur mycket kommer det att kosta för samhället på längre sikt? Sådana förebyggande insatser som assistenter, extra undervisning för inflyttade barn är investering på långt sikt. Säg inte att det hjälper att integreras bättre när man vill kasta in nyinflyttade barn i klasser utan att ha en ordentligt förberedande undervisning. Hur kan det bidra till bättre integration när barnet inte förstår samhället och språket? Det bidrar till utanförskap och att barnet halkar efter i undervisningen. Har man inte hört att språket är nyckeln till integration?

Nej, det här är inte det Åland jag flyttade till för 10 år sedan för att ge ett bättre liv åt mina barn. Jag hoppas verkligen att det kan bildas en ny arbetsgrupp där alla partier är inbjudna och det kan hittas andra lösningar. Vi måste värna om våra barn, sjuka och äldre. Detta måste vi göra tillsammans.

KRISTINE DZENE (S)

LEDAMOT I FULLMÄKTIGE OCH BILDNINGSNÄMNDEN I MARIEHAMN