DELA

Nej till sänkt rösträttsålder

Då jag för en tid sedan fick se förslaget om sänkt åldersgräns för kommunalval presenterad så tänkte jag spontant att då vårt namn är Åländsk Demokrati så borde vi kanske vara öppna för sänkt åldersgräns, då det kändes mer demokratiskt.

Men då jag diskuterade detta med en några sympatisörer så visade det sig att så gott som samtliga var emot en sänkning av åldersgränsen.

Då kontaktade jag några av våra unga sympatisörer och bad dem diskutera saken med sina kompisar. De hade inte rösträtt med dagens regler, men skulle ha det med det nya systemet. Inte heller de tyckte det var rätt att sänka åldersgränsen.

Då ansåg jag att ÅLD ur demokratisk synvinkel skulle stå för att bibehållen åldersgräns. Och visst har det en logik, eftersom en 16-åring ju inte kan ställa upp i val, får köra bil, eller ens köpa en öl. Då kanske det känns det kanske lite populistiskt att säga de nog ska få rösta.

Förslaget lades som bekant fram av minister Nina Fellman, som representerar Ålands Socialdemokrater. Man kunde säga åländsk socialdemokrati. Namnet är nästan identiskt med vårt.

Ministern sände ut en förslaget till 41 remissinstanser. Fem av dem var positiva till iden om sänkt åldersgräns.

Men ändrade minister Fellman då uppfattning? Nej. Det är det som tydligen skiljer åländsk socialdemokrati från Åländsk Demokrati. Vi lyssnar till andras åsikter, medan minister Fellman inte lyssnar till andras åsikter. Det är därför, som jag redan tidigare har ifrågasatt varför de har ordet ”demokrati” i sitt namn. Jag har redan tidigare föreslagit att ”despot” skulle vara ett mer beskrivande namn för henne.

Sedan svarade vi även i vårt remisssvar att OM sänkningen trots allt genomförs, så vore det viktigt att rösträtten skulle införas årsvis, så som det ju var för ett antal år sedan. Inte enligt åldern på valdagen. På detta sätt skulle inte skolklasserna ”splittras” så att de som fyller år efter valdagen inte har rösträtt.

Men vi såg även ett annat problem med sänkt rösträttssålder, som vi även lyft fram: Med en sänkt rösträtt gäller rösträtten även skolungdomar.

Vid senaste valet hände det i en skola att en lärare, som var uppställd i valet, använde våra insändare som underlag för att skriva insändare. Först beskrev läraren oss, som att vi borde gå om grundskolan, vi borde lära oss skriva och så vidare. Sedan bad hon eleverna skriva elaka tänkta insändare emot oss. Problemet var ju att en del av eleverna inte tyckte som hon och kände ett stort obehag av att följa hennes uppmaning. I vissa fall lämnades även uppgiften ogjord. Eventuellt påverkade detta alltså även betyget.

Av den orsaken ser vi det som ytterst viktigt att lärare, som är uppställda i val sätts i karantän under själva valkampanjen. Detta skulle då främst gälla lärare i exempelvis samhällsämnen, svenska och så vidare. Däremot känns det kanske inte som om lärare i matematik skulle behöva omfattats av detta tillfälliga yrkesförbud.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati