DELA

Nej till privatisering av Odalgårdens kök!

Med anledning av artikeln den 27 maj i Nya Åland angående matservering gen på Odalgården vill jag anföra följande:

Jag förstår inte varför en omtyckt och välfungerande matbespisning skall rationaliseras bort. Det innebär att ett väl inarbetat samarbete, som beaktar de rent fysiologiska och psykologiska behoven hos de boende slås i spillror.
Alla som i dag betjänas av den utmärkta kökspersonalen uppskattar den vänlighet och hjälpsamhet som de visar oss. Dessutom beaktar de dagligen de speciella behov som en del av de boende har på grund av sjukdomar och hög ålder.

En privatisering av matserveringen skulle omintetgöra den flexibilitet som är behövlig på Odalgården. Här är olika kategorier av personal integrerade i vårdens olika sidor. En privat entreprenör skulle givetvis eftersträva en viss vinst, som i sin tur skulle höja måltidspriserna avsevärt!
Är det så man skall behandla åldringar och sjuka, som ofta har väldigt låga pensioner. Dessutom undrar man om den goda kvaliteten på maten skulle kunna bi behållas på privat basis?

Bästa Socialnämnd! Tänk om medan tid är. Kanske vi som bor på Odalgården och trivs med personalen och njuter av den goda maten också får komma till tals?! Det är oss det gäller!!

Gustav 82 boende på Odalgården