DELA

Nej till nöjeshelikopter

Inför sommaren har vi en innerlig önskan om att slippa det slamrande bullret av nöjesflygningar med helikopter över vår stad med omgivningar.

Nöjesflygningar av det här slaget känns fullständigt otidsenliga och är helt enkelt förkastliga ur miljösynpunkt. Det gäller inte bara luft-, vatten- och markmiljön, med allt levande som blir lidande av fossila utsläpp, utan det gäller framför allt ljudmiljön.

Vi behöver inget onödigt helikopterbuller för att skapa känslan av en levande sommarstad.

Många av förra sommarens fina evenemang, båtutfärder i den vackra omgivande skärgården och kaffestunder hemma i trädgården blev söndersmattrade av de helikopterflygningar som tilläts starta och landa i centrala Mariehamn och gå i vida cirklar över staden med omnejd, även grannkommunerna Jomala och Lemland.

Vi förstår att många uppskattade sin flygtur. Men samhället måste ta sitt ansvar för att inte orimligt många fler blir störda.

Kan någon politiker eller tjänsteman i Mariehamns stad – eller Jomala kommun – försäkra att man inte upplåter start- och landningsplats för sådana flygningar?

BERTIL KARLSSON
ANNA RYDÉN
TRACEY NYHOLM
ÅSA MÖLLER
PER-OVE HÖGNÄS
JOACHIM ERIKSSON
JOHANNA SUNDELIN
JERKER ÖRJANS
LINA DALLOZ
BEN JOHANS
AMMI KROGIUS
OSCAR ERIKSSON
FOLKE HALLING
CAROLINA SUNDELIN
KLARA SUNDELIN
DENNIS ERIKSSON
ANN GRANLUND