DELA

Nej till högre skatt

Fullmäktigegruppen Mariehamns Framtid vill bibehålla skatten på 16 procent i Mariehamn.
Majoriteten i stadsstyrelsen i Mariehamn, bestående av Liberalerna och Socialdemokraterna beslöt att inför stadsfullmäktige föreslå att skatten i Mariehamn höjs till 16,5 procent.
Fullmäktigegruppen Mariehamns Framtid har i samband med överläggningarna mellan grupperna meddelat vår syn på saken. Vi anser att kommunalskatten absolut inte skall höjas, utan den bör bibehållas på nuvarande nivå.

För att få en ekonomi i balans och samtidigt möjliggöra framtida investeringar i bland annat äldreomsorg och skola anser vi att driftskostnaderna inom hela förvaltningen bör noggrant ses över samt att de investeringar som genomförs står i bättre proportion i förhållande till befolknings- och skatteunderlaget.
Att uppskjuta problemen men en allt för hög kostnadsstruktur genom att höja skatten gör enbart att vi framledes kommer att få ännu svårare att få en ekonomi i balans, då driftskostnaderna fortsättningsvis kommer att öka.

Det verkar alltför lätt att vissa politiska grupperingar undandrar sig ansvaret att få en ekonomi i balans genom att skjuta över problemet på medborgarna och ta lite till ur deras plånböcker. Det är ju som bekant lätt att spendera om någon annan betalar.
Vi anser att det är viktigt att medborgarna får ”mer pengar i plånboken”, istället för mindre. Det är extra viktigt i dessa ”tuffa” tider när familjernas egna utgifter och räntekostnader stiger.

Vi hoppas att Liberalerna som i valrörelsen lovade ”Nytt ledarskap och mer i plånboken” även lever upp till det nu och inte sviker sina vallöften.

Fullmäktigegruppen Mariehamns Framtid
Tom Forsbom
gruppordförande