DELA

Nej till högre fastighetsskatter

Under senare tid har undertecknad med stor förvåning noterat att att en del av moderaterna i olika sammanhang driver på för att få tilllstånd en möjlighet att höja fastighetsskatterna, och verkar också ha visst gehör i landskapsregeringen. Senast i samband med stadsfullmäktige framkom det att staden ämnar föra frågan till samråd med landskapsregeringen.

Själv är jag emot att ytterligare beskatta människor som redan byggt sina hus och fritidsstugor med beskattade pengar. Motivet för en höjning skulle vara att göra någon sorts skatteväxling där fastighetsskatten skulle dras av mot personbeskattningen.

Detta har redan utretts och visat sig vara både praktiskt och juridiskt omöjligt.

I de politiska diskussioner jag var med om i denna fråga rätt många gånger så handlade det alltid om att de kommuner som har många fritidshus ville höja möjligheterna att beskatta fritidshus för att finansiera sin egen kommunala verksamhet istället för att beskatta sina egna innevånare.

En beskattning som dessutom är djupt odemokratisk då man på inget sätt i val kan påverka denna skattesats.

Naturligtvis betyder en sådan utveckling att människor som bor i en kommun och råkar ha fritidshus i kommuner med tät fritidsbebyggelse kan få en omotiverad hög skatt. Istället för att fokusera på att få in mera skatter så borde fokus vara att få till en effektivare offentlig sektor över hela Åland och på alla plan.

Vi behöver inte 150 olika organ för att administrera 29 000 människor.

Jörgen Strand (MSÅ)