DELA

Nej till GMO

Den efterfrågade och utlovade GMO-lagen ligger äntligen på lagtingets bord och skall upp i plenum i morgon, onsdag. Men lagen uppfyller inte kraven som skulle göra Åland till en GMO-fri zon utan är i stället snarare en samexistenslag med GMO-odling!
Våra förslag till förbättringar, i syfte att så långt det är möjligt göra Åland till en GMO-fri zon, som vi framförde i remissrundan, har inte hörsammats.
Vi ser fram emot att lagen förbättras så den uppfyller det ursprungliga syftet: att inte den ekologiska odlingen, biodlingen (som även skulle drabba äppelodlingen), och den åländska naturen äventyras.
Ekologiska odlarna på Åland