DELA

Nej till GMO-grödor på Åland

Genetiskt modifierade organismer GMO vinner mer och mer spridning i världen.

GMO-frågan har kanske under de senaste åren blivit den viktigaste enskilda frågan för vår hälsa, och för vår miljö.

Riskerna av oavsiktlig spridning av GMO-grödor, till icke GMO-grödor är idag inte längre en teori utan verklighet.

Ett flertal forskarstudier visar att växter, djur och människor har redan påverkas.

På grund av ökad spridning av GMO-pollen har insektsbeståndet minskat i England. Beståndet av bin har halverats sedan 1980-talet. Tre arter av humlor är numera borta. Tre fjärdedelar av alla fjärilsarter har minskat i rasande takt.

Insekterna behövs för pollinering av växtriket.

I USA har GMO-växter spridits sig långt från de fält där de först odlades. Två arter av genmanipulerad raps, har korsats på eget bevåg och gjort sig resistent mot sin typ av bekämpningsmedel.

Dessa arter är från början framtagna av GMO-företagen Monsanto och Bayer. GMO-info, källa: www.nature.com

Med tanke på alla stora äppelodlingar som finns här på Åland, skulle GMO-grödor troligtvis innebära minskad pollinering av humlor och bin, och därmed minskade äppelskördar.

För allas bästa, nej till genmanipulering av grödor.

Lisa Gustavsson

Lagtingskandidat Ålands Framtid