DELA

Nej till en kommun, Nina!

”Det handlar om att bevara det bästa av Ålands kommunstruktur – närhet, tillhörighet och nära service, och samtidigt göra sig av med den sentimentala barlast som förhindrar en utveckling av det åländska samhället som helhet. Gör Åland till en kommun  … ”, skriver Nina Fellman i torsdagens ledare.
Tack för att du tar upp ämnet så att vi kan haka på! Vi i Centern har gång på gång tagit bladet från munnen och sagt vad vi tycker om dina och vissa partiers funderingar att slå ihop Åland till en enda kommun – vi är emot dem av följande huvudorsaker:

– Om och när förändringar görs ska det ske frivilligt av kommunerna själva, inte genom beslut av regering och lagting mot kommunernas det vill säga folkets vilja!
– Vi ser inga direkta ekonomiska fördelar med en enda kommun. I så fall måste servicegraden i glesbygden sänkas. Vi vill tvärtom behålla och utveckla!
– Vi är säkra på att en enda kommun är sämre än 16, men det är sannolikt att antalet på sikt minskar genom frivilliga samgåenden som vi då självklart stöder!

Du börjar bra Nina, med att närhet,tillhörighet och nära service är det bästa med Ålands kommunstruktur, men just dessa värden kommer att gå förlorade om vi buntar ihop allt i ett. Efter några årtionden bor 80 % av hela världens befolkning i städerna, enligt senaste prognoserna.
Urbaniseringen ödelägger glesbygden och ställer till många problem där människor föses ihop i miljoner.

Vi på Åland kan vandra vår egen väg – hålla hela Åland levande. Och det är bara möjligt om närservicen, skolor,dagis, äldreboende, butiker med mera finns kvar. Då väljer även yngre familjer att bo på landet och näringslivet kan utvecklas även där.
Nuvarande kommunstruktur är ingen sentimental barlast för oss. Tvärtom så är den en grundbult i vår unika närdemokrati och en livsnerv för majoriteten av ålänningarna.
Tobben Eliasson (C),
näringsminister