DELA

Nej till efterskänkning av Geta uf:s skuld

Kommunstyrelsen i Geta föreslår återigen för kommunfullmäktige – utan någon egentlig beredning – att Geta Ungdomsförenings skuld till kommunen om 13 000 euro skall efterskänkas till hälften.

Det finns en uppenbar risk för att vänskap och personliga beroendeförhållanden påverkar ärendets behandling i de kommunala organen. Sex av ungdomsföreningens förtroendevalda är ledamöter i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Ungdomsföreningen har i dagsläget likvida medel (pengar) från fisketävlingen Getadraget. Under de senaste tre åren har föreningen lyckats amortera skulden med 2 500 euro. Dessutom har ungdomsföreningen värdefull egendom (föreningslokalen Furulund) som utgör säkerhet för skulden till kommunen. Man kan därför med fog fråga sig varför kommunen skulle ha anledning att efterskänka skulden och alltså ge föreningen 6 500 i gåva!?

Ungdomsföreningens skuld till kommunen försvårar inte föreningens verksamhet under förutsättning att man kommer överens om en måttfull betalningsplan eller amorteringsfrihet (på samma sätt som för Grekland!).

En kommun skall behandla sina medlemmar rättvist och lika. Alla andra föreningar i kommunen bör kunna påräkna samma behandling från kommunens sida d.v.s. få lika mycket i bidrag som ungdomsföreningen.

Kim Hansson,

bekymrad skattebetalare,

föreningsaktiv