DELA

Nej till allt en trist princip

Det blir så många kringelikrokar när Harry Jansson (C) resonerar så man blir alldeles yr. Som sammanfattning kan man ändå konstatera att Jomala fullmäktige med klar majoritet sa ja till sänkt rösträttsålder i kommunalval, och att kommunstyrelsen lät bli att säga något alls. Det i sin tur kan möjligen ha en koppling till Harry Janssons önskan att driva oppositionspolitik mot landskapsregeringen i kommunen.

Med det sagt , låt mig säga några ord om själva ämnet. Varför skulle man sänka rösträttsåldern till 16 år? Eller, varför skulle man inte? Finns det risker, finns det möjligheter? Jag ser bara möjligheter, utifrån några grundprinciper:

1. Ju fler som deltar och känner sig delaktiga i den demokratiska processen, desto bättre. Om 16-18-åringar får vara med och bestämma kommer det inte att bli revolution, men deras röster blir hörda. Det är en bra sak.

2. En sänkt rösträttsålder kan betyda att fler unga börjar använda sin rösträtt tidigare.

3. Sextonåringar får betala skatt, de får röra sig i trafiken som trafikanter, de är straffmyndiga. Många människor som inte är valbara har rösträtt. Det är en demokratisk rättighet, en breddning av det demokratiska underlaget, inte ett tvång att ta ansvar för det som i vårt politiska system tillfaller de invalda.

4. Att man inte är insatt i politiken är inget argument för att inte ha rösträtt. Om så vore skulle en stor del av Ålands befolkning diskvalificeras.

5. Liknande processer, för större inklusion av nya väljargrupper, pågår både i våra nordiska grannländer och i bland annat Österrike.

Det finns en alldeles utmärkt rapport av den parlamentariska grupp som förberedde en rad reformer av vallagstiftningen. Vill man verkligen veta vad det handlar om finns allt material i världen att tillgå för denna debatt, som framför allt är en kunskapsfråga. Kolla på www.regeringen.ax.

Eller stoppa huvudet i sanden, med den bestämda åsikten att allt ska vara som det alltid varit, och att förändring per definition är farliga. Det tycker jag verkar trist.

Nina Fellman (S)

Kansli- och
kommunminister

Ålands landskapsregering