DELA

Nej till åländsk ministerpost

Ålands riksdagsledamot skall inte sitta i riksregeringen. Mats Löfström bör tacka nej till ett sådant eventuellt erbjudande i samband med de nu pågående regeringsförhandlingarna i Helsingfors.

Den åländska autonomin har en egen regering, landskapsregeringen, som högsta verkställande instans inom självstyrelsens ramar. Det betyder att riksregeringen är en motpart i förhandlingarna om gränsdragningar mellan riket och autonomin.

Det skulle vara mycket märkligt om vår representant i rikets parlament då plötsligt skulle sitta på andra sidan förhandlingsbordet. Det skulle också kännas märkligt ur rikets synvinkel.

Ålands riksdagsledamot är autonomins inflytande i de frågor som står utanför självstyrelsen, men också en röst för Åland i riket. Oavsett att ledamoten av hävd tar plats i den svenska riksdagsgruppen tillsammans med Svensks folkpartiets ledamöter, är ålänningen fri att skapa kontakter med alla partier i försök att påverka.

Det viktigaste för ledamoten är att få en plats i grundlagsutskottet i riksdagen för att bevaka Ålands intressen. En eventuell ministerpost riskerar bara att slå tillbaka mot Åland och skapa ovilja i riket när obekväma beslut skall tas av det aktuella ministeriet och av riksregeringen.

ULF WEMAN
LEMLAND