DELA

Nej tack till höjda skatter

Jag har stor respekt för åsiktsfrihet, men även övertygelse om att ansvarsfulla beslut måste bygga på fakta. Inte bara om hur läget är just idag, utan speciellt hur framtiden beräknas se ut.

Jag blir orolig när Runa Lisa Jansson i en insändare skriver att kommunerna i framtiden ska justera skatteören och avgifter för att täcka sina kostnadsökningar. Det är en mycket farlig utväg och kommer att påverka Ålands attraktions- och konkurrenskraft väldigt hårt, vilket per automatik ger oss sämre förutsättningar att utveckla vår välfärd.

Det är orättvist att ålänningarna och våra företag ska överbeskattas ännu mer än vad som är fallet idag, bara för att behålla en omodern kommunstruktur. Med tanke på att det kommunala investeringsbehovet enbart inom den sociala sektorn ligger omkring 95 miljoner euro, är det en torftig framtid ålänningarna i de flesta kommuner går till mötes om vi inget gör för att parera framtidens utmaningar.

Det som ofta sker när ekonomin tryter är att guldkanten försvinner och saker som gör livet lättare o roligare för många dras in. Det påverkar våra barn, ungdomar o äldre väldigt negativt. Åland är för litet och bra att segregeras i fattiga o rika områden. Många gånger är det opåverkbara faktorer som avgör en kommuns grundekonomi. Närhet till tätort är en, industrimöjligheter en annan. Det är bara att se hur urbaniseringen runt Mariehamn accelererat.

Det skulle vara intressant att från motståndarna till en kommunstruktur höra vad alternativet är? Hur hanterar vi framtidens utmaningar som redan är här? För ingen kan väl ducka för att dessa finns och är stora? Jag är ingen vän av varken byråkrati eller onödigt dyr administration, ser därför hundratals samarbetsavtal mellan dagens kommuner som ett dåligt alibi för att inte gå ihop. De enda som vinner på att skapa avtalsinfarkter är kommunpolitiker rädda om sitt eget mandat. I R-L Janssons insändare är svaret att höja skatter o avgifter.

Runa Lisa Jansson ska ha tack för sitt förslag till problemlösning, ser det tyvärr som ett kontraproduktivt alternativ och definitivt inget som tar Åland in i framtiden.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)