DELA

Nej, något svar, det kom det ej

För ett och ett halvt år sedan beslöt Ålands landskapsregering att Vårdö kommun inte längre är att betrakta som skärgård när det gäller trafiksystemet. Beslutet tillkom i en hast och utan gängse hörande av de drabbade. I ett enda slag försämrades förutsättningarna för en lång rad företagare.

Detta faktum fick mig att i måndags ställa en skriftlig fråga till landskapsregeringen. ”Svaret” levererades av infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) men innehöll inte ens basala försök att förklara. Tvärtom. Ministern lade ut texten om skärgårdsnämnden och Geta och Eckerö och allt möjligt annat som ingenting hade med frågan att göra.

Det handlar nämligen om samhällsutveckling och nödvändigheten att avtal ska hållas. Genom att lyfta bort Vårdö från skärgårdstrafiken förändrades och försämrades möjligheterna till företagande på Vårdö dramatiskt och omedelbart. I dag ser vi resultatet. Företag som satsat utifrån givna förutsättningar har tvingats se sin omsättning sjunka. Kostnaderna har blivit högre och företagarnas tilltro till samhället är sargat.

Infrastrukturminister Nordberg har motiverat beslutet med att eftersom Vårdö har en linfärja till fasta Åland kan den som vill åka när man vill. Efter det infördes turlistor i trafiken som ett slags skämt av mer morbid karaktär.

Jag upprepar mina frågor kring beslutet att ensidigt och överraskande försämra för de företagare som kämpar för sin och bygdens överlevnad. Den här gången gällde det Vårdö. Vem ska nästa gång drabbas av maktens nyckfullhet?

• På vilket sätt har beslutet att ta bort Vårdös status som skärgårdskommun utvecklat regionen, skapat arbetsplatser och uppmuntrat till ett levande samhälle?

• Avser LR rätta till beslutet och återge Vårdö rätten att vara en del av skärgårdens infrastruktur?

• Anser LR att beslutet gynnar skärgården och dess näringsliv och förutsättningar?

• Vad har landskapsregeringen gjort för att ”minska olägenheterna” för de drabbade företagarna och alla andra?

Beslutet som drabbat Vårdö och dess företagare är orättvist, oförutsägbart och kontraproduktivt. Jag tvivlar på att det finns en enda vinnare; högst sannolikt är alla förlorare och därför är det läge att göra om och göra det rätta.

JÖRGEN PETTERSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT