DELA

Negativ debatt om Paf-medel

I reportaget från lagtingets debatt om tilläggsbudgeten får man läsa om hårda ord och om liberalernas ordförandes personliga påhopp på mig. I övrigt är det ganska svårt att förstå vad ordväxlingen egentligen handlade om. Låt mig därför komma med viss tilläggsinformation.

Under en längre tid har liberalerna ifrågasatt regeringens användning av Paf-medel. Regeringen har utvidgat användningen av Paf-medel för att inte försämra välfärden till ålänningarna i en tid då skatteintäkterna sinar. Detta kritiseras kontinuerligt av liberalerna som riskfyllt, oetiskt och antydningar görs om att förfarandet är olagligt. I stället vill liberalerna skära i ytterligare i landskapets budget vilket givetvis skulle resultera i sämre förmåner och service till ålänningarna och sämre villkor för landskapets anställda. En sådan politik stöder inte socialdemokraterna.
I stället för drastiska nedskärningar gör vi strukturomvandlingar vilket betyder att den offentliga sektorn förändras och moderniseras för att bli mera effektiv och svara mot nya behov och krav. Omstrukturering leder på sikt till förbättringar. Ensidiga nedskärningar skapar stagnation och modlöshet. Under liberalernas regeringstid tog man bort utbildningen vid naturbruksskolan, läromedelscentralen och lämnade det nordiska skärgårdssamarbetet utan att något annat kom istället. Skillnaden ligger således mellan att strukturomvandla och lägga ner. Strukturomvandling tar tid och kostar en del i övergångsskedet. Men målet är att förbättra och utveckla. Drastiska inbesparingar har lätt samma effekt som panikinbromsningar. Följderna kan vara mycket negativa.

Liberalernas inställning till Paf-medel som annorlunda intäkter än skatter och avgifter är konstruerad och moraliserande på ett oförnuftigt sätt. Verkligheten är den att landskapet är ägare till en spelverksamhet som under de senaste åren genererat en hel del pengar. I ett vanligt aktiebolag tar ägarna ut sin andel av vinsten beroende på bolagets resultat. Går bolaget bra får ägarna ta del av den ekonomiska framgången. På samma sätt är det med Paf. När Paf går bra är det logiskt och ekonomiskt klokt att ägarna dvs regering och lagting använder mer Paf-medel för att göra nödvändiga strukturomvandlingar, skapa förutsättningar för innovationer, bibehåller välfärden under en ekonomiskt svår tid och bygga ett stabiliseringssystem för framtida konjunkturnedgångar.

Medan regeringen arbetar i denna riktning får vi lagtinget vecka ut och vecka in höra liberalerna mässa om att spara mera, binda paf-medel till byråkratiska regelverk samt antydningar om att regeringen ”mörkar” siffror i budgeten och tummar på lagligheten. I den bemärkelsen anser jag liberalerna ha en manisk och patetisk inställning till Paf-medlen.
Barbro Sundback (S)

P.S .I samma tidning och på samma sida som reportaget från lagtinget redogörs för de s.k. Rask-fakturorna. Av referatet framgår inte att ÅHS under min ledning fattade beslut den 30.11.12 om att de principerna inte mera ska gälla. Idag gäller inom ÅHS samma villkor som för landskapsförvaltningen generellt.