DELA

Nedvärdera inte barnens förmåga!

Det verkar som att jag har trampat på en öm tå hos ledarskribent Nina Fellman då hon ger sig på mig som person med full kraft i onsdagens ledare. Det är inte första gången. Tidigare har hon kallat mig för sårad pojke med mera. Denna gång ska jag ha en bulldozertaktik, ge spydiga kommentarer till de som tycker annorlunda, sura som ett barn, vara orsak till sällan skådad polarisering, aggressiv stämning och hemliga möten. Dessutom påstås jag slå meningsmotståndare i skallen med ett proverbialt vedträ. Jag känner inte igen detta. Var får Nina Fellman allt ifrån, vem är källan? Jag undrar jag. Tror inte att majoriteten av stadens politiker håller med om denna kränkande bild av mig som Nina Fellman målar upp.

Tydligen ska man stå ut med lite pajkastning som offentlig person. Jag får väl ta det då, men det finns särskilt en sak jag inte kan acceptera och det är när Nina Fellman nedvärderar barnens förmåga att tänka och deras val vid röstningen om Övernäs skola (ÖS). För det första insinuerar Nina Fellman att jag ska i förväg ha bestämt det goda förslaget och styrt stadens tjänstemän inför presentationen. Det är en helt befängd och grundlös insinuation. Jag hade inte kännedom om omröstningen före vi fick idén presenterad för oss i stadsstyrelsen. På det mötet gav jag mina synpunkter och ställde frågor, precis som övriga i stadsstyrelsen. Jag var heller inte på plats i skolan under presentationen och omröstningen, inte heller Nina Fellman väl? Man kan börja misstänka att ledarskribenten och dess källa helt enkelt inte är nöjda med resultatet av omröstningen.

Särskilt trist är det när ledarskribenten nedvärderar barnens förmåga att tänka och välja. Jag tror mer om våra barn. 279 valde ombyggnad av befintlig högstadiebyggnad, 93 röstade för Ströget Light, 10 tomma/ogiltiga röster. Likaså valde en majoritet av föräldrarna ombyggnaden på, den av Hem- och skolaföreningen arrangerade, gårdsfesten. Nu har även personalen på ÖS röstat. 39 röster för ombyggnad, 1 röst på Ströget Light och 1 blank röst. Alltså; elever, föräldrar och personal har röstat på ombyggnadsalternativet med en förkrossande majoritet. Majoriteten av barnen har således kommit till samma slutsats som majoriteten av föräldrar och personal. Jag är alltså övertygad om att barnen kan tänka själva, men det verkar inte Nina Fellman tycka. Så, Nina: kan inte föräldrar och personal heller tänka själva?
Petri Carlsson (M)

Så länge det inte finns två jämförbara alternativ att rösta mellan, är alla åsiksyttringar man begär in meningslösa. Särskilt om man i presentationen av alternativen klart tar ställning för det ena. Jag menar att det underlaget inte fanns och fortfarande inte finns, och att man bara skadade ett i övrigt intressant förslag genom en föreställning i elevdemokrati.
Petri Carlsson (M) är stadsstyrelsens ordförande och lagtingsman, så ja. Kritik ska han tåla. Det har inget med mina tår att göra.
Nina Fellman
Andra redaktör
Nya Åland