DELA

Nedskräpning skapar otrygghet

Den senaste tiden har vi på Mise fått in flera anmälningar på bristfällig avfallshantering och dumpning av avfall i skog och mark.

Nedskräpning är ett problem som påverkar hela hållbarhetsbegreppet. Skräpet påverkar miljön genom t.ex. läckage av farliga ämnen, djur och människor kan skadas av skräp samt det är fult och störande. Nedskräpningen påverkar vår ekonomi genom att det kostar att städa upp och det påverkar socialt då nedskräpade miljöer lätt blir otrygga och vandaliserade miljöer.

Att skräpa ned är också resursslöseri. Skräpet är ett avfall, och en del produkter kan användas flera gånger eller bli nya saker om de lämnas till återvinningen.

Alla kommuner på Åland har avgiftsfri mottagning av farligt avfall från hushållen på sina återvinningscentraler. Farligt avfall är t.ex. batterier, oljor målerirester, elektronik, ljuskällor, vitvaror. Så det finns ingen anledning att lämna detta i skogen.

Tycker du att det är dyrt att lämna avfall? Det är ännu dyrare att lämna det i skogen för alla!

Det går också att minska uttaget från plånboken och samtidigt göra en insats för miljön. Sälj, byt eller ge bort saker på loppis, Facebook eller genom en annons.

Stig Mattsson, styrelseordförande Mise

Sofie Dahlsten, verksamhetsledare Mise