DELA

Nedskärningar är fel väg att gå

Det ramaskri om ett förmodat stort underskott i de allmänna finanserna som är på gång hos Ålands politiker verkar förbryllande: hur får man veta vad det finansiella läget faktiskt är?

Sent hösten 2019 om jag minns rätt bestämdes frågan om ersättning av den föregående ”klumpsummasystemet” med en omstrukturerad sådant vars utgång förväntades att bli en ökad summa, av en storlek vilken (medan gissningar omkring tio miljoner euro årligen nämndes) varit det omöjligt att uttala sig säkert om. Våren 2020 slog pandemin till, vars dramatiska ekonomiska effekter märks idag samt under åtminstone de kommande två åren. Den håller på att totalt förvrida Ålands nuvarande (efter klumpsummans omstrukturering) finansiella ställning. Inte kommer man veta tidigare än 2023 (om ens då) vad den faktiskt är.

 

Vad då vore grunden för de sparade elva miljoner euro som finansminister Roger Höglunds (C) arbetsgrupp siktade på? Det står kristallklart att denna siffra måste i största möjliga utsträckning spegla pandemins kortsiktiga förvridande effekter: Vad för annan grund finns till hands?

Det är fullständigt idiotiskt att den sittande regeringen (bland andra) nu håller på och allvarligt vill diskutera ingenting mindre än en långsiktig degradering av det åländska samhällets levnadskvalitet. Så att dagens fullvuxna generation skall få känna sig som dugliga skall den sätta igång försämring av den nuvarande yngre generationens utbildning (under en tid när förbättring snarare behövs), tillsammans med att stödet för de mest vårdberoende sektorerna av befolkningen skärs ner samt att en rad andra åtstramningspolitiska åtgärder införs.

 

När kommer landskapsregeringen förstå att pandemin härjar i hela världen, mera specifikt hela EU, inte bara i Finland? De finansiella åtgärder som behövde tas i bruk var dessa som nödvändiggörs: Vad var vikten av summans exakta storlek hur som helst stora? Miljontals mänskliga liv stod och står på spel, medan pengar är bara pengar – ett mänskligt verktyg och inte någonting heligt! De monetära operationerna som används för att på längre sikt återställa ”normaliteten” i EU-ländernas finanser ligger i händerna på Europeiska centralbanken som en del i EU:s styrning. De yttersta effekterna på Ålands finanser kan variera – från neutralt till drastiskt skadande – beroende på hur vettig vederbörandes agerande kommer att visa sig vara.

 

Under tiden får lilla Ålands landskapsregering bara att vänta och se vad som framkommer på den stora scenen. Den kör som på Åland hela tiden skanderar ”offentliga utgifter är för stora” – utan att förklara hur vägar och broar (och tunnlar?) får byggas samt upprätthållas, avlopp behandlas, ström förses, barnen utbildas, patienter behandlas, allmänna förvaltning bemannas, och så vidare utan att det finns människor som utför dessa uppgifter – den kören borde ignoreras.

ROBERT HORWOOD

ECKERÖ