DELA

Naturen är guld värd

Från vårt köksfönster ser vi Kungsbanan. Vi ser att den sällan är fullbelagd. Inte ens under högsäsong.Däremot står den ofta öde och tom. På 90-talet fanns där spelare från morgon till kväll,så är det inte numera ens under högsäsong.
Till Kungsbanan togs ett mycket fint strövområde från Lillnäsets naturreservat. I vår förening Stornäsets vänner har vi medlemmar som minns chocken när de kom dit och såg hur allt skövlades. Låt inte golfbanor bli slit-och släng objekt för att de blir omoderna. Så mycket mark har vi inte ens på lilla Åland, särskilt inte fria stränder. Och det är oansvarigt att över huvud taget satsa miljoner skattemedel på en ny golfbana då pengarna definitivt behövs på annat håll.
Kampen för att bevara Stornäset och dess stränder som allmänt friluftsområde även för kommande generationer går vidare.
Isabel Kvarnfors