DELA

Nationalism inskränker kvinnors rättigheter

I onsdagens tidning publicerades en insändare av undertecknad där jag konstaterade att den nationalistiska ideologin verkar motkvinnors ekonomiska självständighet och kvinnors rätt till den egna kroppen.

I fredagens tidning ifrågasätts den analysen av Olle Sjöstrand. I den nationalistiska ideologin är kvinnans plats i hemmet med uppgiften att föda nya ”rena” medborgare. I Expos och Kvinna till kvinnas gemensamma studie inför senaste EU-val konstateras att länder drivna av nationalistisk ideologi alltjämt försämrar kvinnors positioner och rättigheterbland annat genom att inskränka aborträtten och försämra barnomsorgen.

Dessa två exempel tydliggör att kvinnor i nationalistiskt styrda länder inte äger rätt över den egna kroppen och att kvinnor har svårt att vara ekonomiskt självständiga eftersom att de utesluts från arbetsmarknaden då tillgång tillbarnomsorg helt eller delvis saknas.

Expos och Kvinna till kvinnas studie beskriver nationalismens konsekvenser för kvinnor på ett förtjänstfullt sätt varför jag rekommenderar den för läsning, den heter ”Folk, familj och fosterland”och hittas på nätet.

Ingrid Johansson

Liberal feminist