DELA

Nästa steg i tandvårdsreformen

Socialdemokraterna har under denna lagtingsperiod inlett arbetet med införandet av allmän tandvård. Första steget är taget. ÅHS tandvård inkluderar nu också personer upp till 27 år, skärgårdsbor och personer som bor på institution.

Nästa steg vi vill ta är att alla som har inkomster under 1 250 euro i månaden också ska få rätt att gå till ÅHS tandvård. Detta uppskattar vi att kostar 150 000 euro i året. Det sista steget är att införa servicesedlar till dem som går till privat tandvård. Kostnaderna för detta måste ytterligare utredas.

I riket tog det tjugo år att införa allmän tandvård. Hur länge det tar på Åland beror på hur de övriga partierna tar sitt ansvar. Tandvård är en viktig del av folkhälsoarbetet. Att sköta sina tänder ska alla ha rätt till.

Barbro Sundback, Carina Aaltonen (S)