Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Nästa regering bör ha en turismminister

Turismen är en av Ålands basnäringar. Den bidrar med cirka 20 procent av Ålands BNP. Förändrat resebeteende, billiga flygresor söderut och större krav på till exempel boende pressar den åländska turismnäringens framtid. Det offentliga måste stå bakom turismnäringens krav och detta kräver politisk förankring och engagemang.

Arbetet för att utveckla turismen och Åland som destination är stort. Det finns behov på stora investeringar i boendeanläggningar, både uppgraderingar av befintliga och nybyggen. EU-pengar för projekt måste sökas. Lagstiftningen måste överensstämma med branschens behov, speciellt viktigt för fisketurismen och även kanske en framtida jakturism. Samarbetet inom branschen måste stärkas. Slutligen måste även takorganisationen Visit Åland få arbeta med klara prioriteringar och målsättningar.

Dessa var endast några exempel på arbetet som kan göras, men det kan endast ske förändring om det finns en pådrivande kraft från Landskapsregeringen och Lagtinget. Det behöver finnas en person som kan koordinera arbetet inom olika sektorer inom näringen, till exempel idrott och sjöfart. Det är därför vi behöver en ansvarig minister för turismen.

Det fina med turismen är inte endast att den genererar pengar och arbetsplatser. Den gör även Åland till ett mycket roligare ställe att bo på. Vi har otroligt många evenemang, restauranger, hotell och butiker. Många fler än en ort i Finland av samma storlek. Om vi vill behålla och utveckla näringen måste engagemanget finnas hos politikerna.

MICHELE FERRARI (Lib)