DELA

Nästa år företagsamhetens år?

Lantrådet Viveka Eriksson beskriver i en stor exklusiv intervju att ”Företagsamhetens år 2009” är ett bra exempel där man tillsammans med branschorganisationer och föreningar lyfter fram olika evenemang, föreläsningar m.m., men säger samtidigt att det inte ännu är ihopsytt vad insatserna konkret resulterat i.
Ålands Köpmannaförening med våra drygt 100 företagsmedlemmar, har varit helt utanför Företagsamhetens år och inte fått förfrågan om att delta i någon aktivitet. Därför skulle det vara intressant att för oss veta vad som verkligen gjorts, vad som skall göras under resterande företagsamhetens år, samt hur mycket pengar som budgeterats och verkligen använts för detta projekt.

Som vi tolkar debatten så verkar det finnas helt olika åsikter bland de inblandade. Lantrådet på sin sida verkar anse att regeringen, genom att köpa marknadsföringstjänster av Turistförbundet, Starta eget tjänster av Handelskammaren/Ålands företagareförening, samt att ge diverse stöd till organisationer inom primärnäringarna och jordbrukarna, driver en aktiv näringslivspolitik. Ledarna för nämnda näringslivsorganisationer verkar i insändare tycka tvärtom.
Vi medlemmar inom Ålands Köpmannaförening, som inte fått ta del av några satsningar, är hoppfulla om att istället kommande år 2010 blir ”det verkliga” företagsamhetens år då vi får se konkreta resultat som underlättar vår vardag.

Två prioriterade områden:
1) Flera affärer på landet har under året tvingas stänga ner. Att tillåta vinförsäljning i affär är en lösning som föreslagits flertalet gånger för att rädda glesbygdshandeln.
Vid ÅKF:s medlemsmöte 6/10 lovade näringsminister J-E Mattsson att han skulle ta upp vinfrågan i landskapsregeringen. Och vi hoppas att denna fråga därmed tar ett stort kliv framåt.

2) Fler och fler handlare vänder sig mot svenska kedjor för bättre service på svenska och på grund av att kunderna efterfrågar svenska varor. Men den fördyrande tullhanteringen mot Sverige kvarstår.
Det behövs krafttag och engagemang av regeringen för att lösa de frågorna. Kunde det kanske vara något för nästa företagsamhetens år?
Ålands Köpmannaförening r.f.