DELA

Närvarokontroll på utbildning

Tillrättalägganden avseende Peter Rasks uttalande om AT-läkarkåren i Ålandstidningen och Nya Åland 15 februari 2011:
Vi, nuvarande och f.d. AT-läkare har, som nu är bekant via media, gjort en skrivelse till ÅHS styrelse där vi riktat kritik mot att förvaltningschefen försämrat AT-tjänstgöringen på Åland. Vi har ingen avsikt att föra en argumentation via media men då förvaltningschef Rask nu i lokalpressen uttalat felaktigheter om oss känner vi oss tvungna att klargöra ett par sakfel för läsarna.

%u2022 Det är inte sant att det endast är några enstaka AT-läkare som är pådrivande och att resten skulle ha fallit för grupptrycket i den kritik vi riktat. Vi har alla gemensamt arbetat med vår skrivelse till styrelsen och är överens.
%u2022 Den disciplinära åtgärd som drabbade en kollega kan vi för närvarande ej kommentera då denna person är bortrest och ej kunnat nås.
%u2022 De obligatoriska utbildningsdagarna i Uppsala har närvarokontroller och vi AT-läkare tar dessa utbildningstillfällen på allvar och närvarar. Dessa dagar håller hög kvalitet och bidrar i förlängningen till förbättrad vård på Åland. Om det tidigare funnits AT-läkare som inte närvarat kan vi inte svara på.

%u2022 Ingen AT-läkare har på skattebetalarnas bekostnad åkt på några ”exklusiva resor”. Vi känner till att det för några år sedan var tre AT-läkare som vid ett tillfälle åkte till Sydafrika på en ATLS-kurs (en standardiserad traumaomhändertagande kurs) på grund av att kursavgiften var mycket lägre där. Dessutom är förekomsten och erfarenheten av allvarliga skador där mångdubbelt större än i både Finland och Sverige. Vi har fått uppgift om att de betalade flygresan själva.

De flesta av oss kommer inte att få någon personlig vinning av förbättringar då vi ej längre arbetar här eller snart är klara med AT-tjänstgöringen. Dock kan vi inte stå tysta när vi ser vad som håller på att hända med underläkarbemanningen och vilka följder det kan få på Ålands Centralsjukhus.
AT-läkarna vid ÅHS