DELA

Närståendevården bör utvecklas

På Åland har vi ett stort socialt problem som berör närståendevårdarna . De utför ett otroligt viktigt arbete, och utan deras frivilliga insats skulle uppgiften hamna på det allmänna.

Problemet är att närståendevårdarna inte har möjlighet att ta ut sin lagstadgade ledighet för att deras nära och kära inte erbjuds en bra, human och anpassad tillsyn under tiden. I dagsläget erbjuds i många fall enbart åldringshem eller motsvarande, vilket är helt fel om man tänker på att i många fall är klienterna mycket unga människor, ungdomar som skadats i trafikolyckor eller annars drabbats av sjukdom i relativt låg ålder.

I dagens Europa erbjuds flera utmärka alternativ vilka absolut bör nyttjas. I många fall är det som erbjuds även ekonomisk mycket billigare än den lokala åldringsvården. Livskvaliteten och glädjen för klienterna och deras anhöriga kan inte mätas i pengar och skall inte underskattas.

Min ambition är att utveckla och förbättra dessa möjligheter,

Roger Eriksson

liberal lagtingskandidat