DELA

Närpolitik i riksdagen

Vi i vårt samhälle är mycket aktiva. Det är många saker som ska gå ihop. Det kallas livspussel. För att vardagen och arbetet ska gå ihop med livspusslet behöver vi arbeta med alla bitar för att lägga ihop helheten.

Alla medborgare kommer på något sätt i kontakt med familjer av olika sammansättning och på olika sätt. För egen del eller på arbetsplatsen.

Att människors livspussel går ihop är en viktig del på många sätt.

Det handlar om ekonomi, miljö och andra sociala aktiviteter.

Vi behöver ha rätt balans och möjlighet att själva styra vår tillvaro dit vi önskar.

Rent konkret handlar det till exempel om saker som vår föräldraledighet, vår mat, hälsa och behov av kommunikationer. Barn är en fin gemensam prioritering i vårt samhälle. Vi har föräldraledighet, barnbidrag, moderskapsunderstöd (babylåda), barnrådgivning, dagis och skola.

Miljön där vi alla bor och lever är väsentlig. Luften måste vara ren att andas och vattnet fritt från föroreningar. Vad gäller miljö måste vi samverka på flera olika plan. Jordbruk, industri och privathushåll måste tillsammans göra åtgärder för att uppnå ett hållbart bruk av miljön. Vi måste aktivt följa med vad som händer och göra det vi kan för att miljön skall finnas kvar till kommande generationer.

Ekonomi är på många sätt en betydande fråga. Vi har alla grundbehov som måste uppfyllas och samtidigt ha möjlighet att styra över. Utbildning ska inte vara en ekonomisk fråga för enskilda personer utan alla ska ha möjligheten att skapa sig en framtid.

På många av dessa områden har vi på Åland själva möjligheten att påverka riktningen och utformningen. Det är ett långsiktigt arbete och en stor helhet där Åland är en del i den helheten.

I riksdagen vill jag arbeta för dessa frågor med ett helhetsperspektiv, långsiktighet och hållbarhet i åtanke. Liberal som jag är driver jag en mittenpolitik med både hjärna och hjärta. När du röstar på en liberal till riksdagen så vet du vad du får. Du vet att det finns en grundläggande ideologi i grunden och du kan känna dig trygg med att de beslut som tas är med allas bästa i åtanke. Demokrati och respekt för alla människors lika värde.

Julia Birney

Riksdagskandidat nr 7