DELA

Narkotikapolitiken misslyckad

Rensa Åland-projektet har inte fungerat. Missbrukarna har inte blivit ”bortrensade” som man avsåg utan läget är oförändrat eller värre. Landskapsregeringsledamot Harriet Lindemans senaste aktion, att försöka överföra behörigheten för narkotikalagstiftningen till Åland för att skärpa straffen och starta tvångsvård blev som väntat ett misslyckande.

Inom liberala gruppen finns många med kunskap i narkotikafrågor. Läget hade varit ett annat idag om vi fått ställa vår kunskap till förfogande. Regeringspartierna har dock valt att driva drogfrågorna i politiska block med ett trotsigt ”kan själv ”. Det har inte ens funnits en tendens till parlamentariskt samarbete i drogfrågor.
Liberalerna har nu ett eget tydligt program mot kriminalitet och missbruk. Det innehåller inte någon enskild mirakelmedicin för det finns ingen. Programmet har som grund ett insatsdokument där mer än 80 olika åtgärder beskrivs.

Programmet har en helhetssyn och utgå från att lagbrott alltid skall ge konsekvenser men, vi anser att principen om människors lika värde skall beaktas.
Programmet berör även ansvar, ledande tjänstemän och politiker skall inte bara fatta beslut utan även ställas till svars då verksamheter inte fungerar eller uppfyller mål.
Programmet finns på liberalernas hemsida.

Liberalerna vill ha samarbete i drogfrågorna med alla partier.
Vi anser att droger är en gemensam fiende oavsett regerings- eller oppositionstillhörighet.
Åke Mattsson
Liberal lagtingsman