DELA

Näringsrätten ska utvecklas, inte avvecklas

Näringsrätten är tillsammans med jordförvärvs- och hembygdsrätten något av självstyrelsens hörnstenar. Syfte med dessa är att verka som nationalitetsskydd inom ramen för den självstyrelse Åland fick stället för en återförening med Sverige, det vill säga bevara det svenska språket, kulturen och de lokala sedvänjorna. Detta måste man alltid ha i åtanke när man diskuterar utveckling eller avveckling av dessa ”skyddsinstrument”. Att denna näringsrätten skulle handla om konkurrensbegränsning stämmer alltså inte, eftersom det inte är syftet.

Näringsrätten har kommit i skottgluggen i debatten där liberalerna å ena sidan vill avreglera och ersätta den med ett anmälningsförfarande medan centern som vanligt står på hejdarnas sida och i varierande utsträckning inte riktigt vet vad man vill. Centern vet i alla fall vad man inte vill och det är ju bra så långt.
Det är mycket känslor och förenklade resonemang i debatten. Den parlamentariska kommittén som tillsattes 2008 och i ett års tid funderade på dessa frågor kom med många goda och välmotiverade idéer i sitt betänkande.

Efter det har det inte hänt någonting. Sittande/avgående landskapsregeringen har lämnat betänkandet som hyllvärmare på grund av djup splittring i dessa frågor, trots att de åtgärder som föreslås hade 20 mandat bakom sig i lagtinget.
Istället för att illa fäkta i debatten borde man nu ta sikte på att förverkliga det som kommittén kom fram till. Det är viktigt att den regering som tillträder efter valet kommer överens om detta och inte tillåter ytterligare förhalning på grund av oenighet.

Betänkandet finns att läsa på www.regeringen.ax. Klicka på ”publikationer”, sök på ”näringsrätt” och bläddra fram till sidan 61. Det finns även att läsa min blogg på www.sundman.ax Utmaningen som politikerna står inför när det gäller näringsrätten och de andra åländska ”skyddsinstrumenten” är att tillåta viss samhällsutveckling utan att göra okontrollerat avkall på självstyrelsens grundvalar. Att inte göra något alls eller avveckla hela rasket är två lika farliga vägar. Denna balansgång kräver eftertänksamhet, kreativitet och konstruktiva lösningar, det har vi från Obunden samling bidragit med i arbetet i kommittén och i debatten kring detta.
Danne Sundman (ObS)