DELA

Näringsrätt, språkskydd – konkurrensskydd ?

Åland växer, vi behöver inflyttning och ett dynamiskt näringsliv. Våra företag behöver olika specialkompetenser för att kunna verka effektivt på en konkurrensutsatt och alltmer globaliserad marknad. I dagsläget är det inte försvarbart att samhället kan reglera styrelsesammansättningen i bolag.
Företagens ledning och styrelsesammansättning är en fråga för ägarna.

Kravet på hembygdsrätt är förlegat och försvårar rekryteringen av kompetent personal i styrelserna.
I stället skall språkskyddet uppfyllas genom ett anmälningsförfarande till landskapet där företagaren förbinder sig att kommunikationspråket med myndigheter och allmänhet är svenska.
På detta sätt minimeras de konkurrenshämmande effekterna och språkskyddet förblir i kraft.
Roger Eriksson (Lib)
Kansliminister