DELA

Näringsrätt, för vem?

Utgångspunkten för det åländska näringslivet är friheten att idka näring på lika konkurrensvillkor i en allt mer internationell och global marknadsekonomi. I dessa fall kan näringsrättslagstiftningen fungera som en konkurrenshämmande faktor. Våra företag bör ha samma förutsättningar som övriga företag ute i världen för att bedriva sin verksamhet.

Företagandet är motorn i vårt samhälle, välfärd måste skapas före den kan fördelas. Enligt mig bör kommunikationsspråket med myndigheter och allmänhet på Åland vara svenska.

Detta kan övervakas genom en anmälan som visar att verksamheten uppfyller språkkrav och andra uppställda villkor.

Detta innebär ett smidigare och mindre byråkratiskt system, vilket gynnar företagandet på Åland. På detta sätt gynnas företagandet och språkkravet tillgodoses.

Jag anser att lednandet av företag och deras styrelsesammansättning är en fråga för ägarna, samhället skall inte blanda sig i dessa frågor.

Roger Eriksson,

liberal lagtingskandidat Jomala