DELA

Näringsministerns utlåtande ogenomtänkt och hånfullt

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) har under veckan meddelat att man på grund av personalbrist och sparkrav inte kommer att klara av hanteringen av studiestödsansökningar i den takten man borde, utan de flesta studeranden blir tvungna att vänta på beslut fram till november, vilket för många studeranden är en ren katastrof.
Att resurserna på AMS är så små och sårbara inför en årligen återkommande arbetsbörda är i sig nästan hårresande, men när man som studerande läser näringsminister Torbjörn Eliassons kommentarer till situationen blir man ledsen och i det närmaste sårad.
Istället för att ta sitt ansvar och försöka tillsammans med AMS ordna resurser och hitta snabba och effektiva lösningar i situationen, tröstar minister Eliasson de drabbade med att ”scenariot kunde vara mycket otäckare”. Vidare uppmuntrar Eliasson oss till att ”inte fokusera på den lilla förseningen utan på det att det faktiskt finns pengar till alla studeranden”.

Att minister Eliasson inte har någon kunskap över de studerandens vardag har dessvärre blivit allt för klart i och med dessa utlåtanden. Hans bild över att alla studeranden bor hemma hos sina föräldrar som i sin tur har sådan ekonomi att de utan problem klarar av att hjälpa sina barn under studietiden stämmer tyvärr inte överens med verkligheten.
En stor del av de studeranden har egna hushåll och egna familjer. En betydande del av de drabbade studeranden är vuxna, många av dom ensamstående föräldrar. Att veta om att man får sitt studiestöd sent i november är föga tröst när hyran skall betalas, studielitteratur inhandlas, räkningarna betalas och man skall ha mat på bordet varje dag i väntan på studiestödet.
Att försöka hitta arbete under kvällar och veckoslut blir för många den enda möjliga lösningen, vilket i sin tur garanterat syns i studieresultat och de studerandes och deras familjers välbefinnande. För ensamstående föräldrar kan det vara helt omöjligt att förvärvsarbeta parallellt med heltidsstudier.
Frågan är kan man ens förvänta sig sådant? Resultatet av det hela kommer möjligen synas i kommunernas socialkanslier i form av ökad behov av utkomststöd och andra stödåtgärder.

Ingen blir rik på att studera – att ens någorlunda klara sig på studiestödet är mycket svårt och för ensamstående föräldrar nästan omöjligt. Många har ändå valt att studera för att garantera sig själv och sina familjer, och i sista hand även landskapet Åland som sannerligen även i framtiden behöver utbildade och inom olika områden kunniga medborgare, en bättre framtid.
Mot den bakgrunden är näringsministerns utlåtande ogenomtänkta och hånfulla – vi hoppas innerligt att Torbjörn Eliasson förstår allvaret i situationen och tillsammans med AMS tar sitt ansvar och arbetar för bästa och snabbaste möjliga lösning i frågan.
Studeranderådet vid Ålands Vårdinstitut genom
Minna-Lotta Kivinen, ordförande
Minna Mattsson, sekreterare