DELA

Näringslivets möjligheter att verka i skärgården

I sin iver att få feta rubriker och dramatiska nyhetsartiklar har vare sig ”Nyan” eller ”gamlan” lyssnat ordentligt på mina synpunkter med anledning av de aviserade sparåtgärderna för skärgårdstrafiken. Det är givetvis även möjligt att jag uttryckt mig oklart. Därav detta förtydligande.

Jag har inte sagt eller hotat med att Ålands Fiskförädling flyttar sin verksamhet om det ena eller andra av de alternativa inbesparingarna förverkligas. Än mindre har jag explicit sagt att vi flyttar om lördagstrafiken på Föglölinjen dras in tio lördagar.
Vi har informerat kommunen och landskapsregeringen, och media på begäran, om att ytterligare försämring av transportmöjligheterna till och från Föglö riskerar att medföra betydande negativa konsekvenser för vår verksamhet. Om så sker tvingas vi att se över och utvärdera olika alternativa möjligheter för att långsiktigt trygga vår verksamhet, där det inte går att förneka att ett alternativa är flyttning av verksamheten helt eller delvis. Detta alternativ bör dock ses som en sista nödlösning.
Det finns anledning för alla parter att vara öppna och ärliga och inte bortse från mindre trevliga realiteter, så att berörda beslutsfattare har ett möjligast heltäckande underlag för sina bedömningar och beslut och de eventuella konsekvenserna.

Det handlar inte, bästa Harriet (i Nyans ledare den 10 juni), om huruvida Ålands Fiskförädling kan leva med att Föglölinjen dras in tio lördagar. Spydiska kommentarer av den typen Tuominen skriver i sin ledare är onödiga.
Vi bedriver företagsverksamhet. För att trygga och öka vår konkurrenskraft är det nödvändigt att se var och hur vi kan få bästa tänkbara verksamhetsförutsättningar långsiktigt. Dagens osäkerhet med upprepade förändringar, vanligen försämringar, av turlistorna med kort varsel och speciellt den senaste tidens inbesparingar är inte till fördel för Föglö och övriga skärgårdskommuner eller Ålands Fiskförädling som företag.
Varje missad långtradare med fisk till eller från Föglö kan medföra ett inkomstbortfall för bolaget på tiotusentals euro. Med dagens hårda konkurrens kan det räcka om någon kund är missnöjd med leveranserna en enda gång. Det är enkelt för dem att istället välja norsk importfisk.

Det handlar även om vilken bild man ger utåt av Föglö eller skärgården överlag som attraktiv eller mindre attraktiv bonings-eller arbetsplatsort bl.a. med tanke på nuvarande och framtida personalrekrytering.

Ålands Fiskförädling Ab
Olof Karlsson, VD
Bästa Olof, jag beklagar om jag har missförstått det du sade i artikeln om att företaget i värsta fall måste lämna Föglö. Men jag lovar att min kommentar inte var spydisk. Jag är uppriktigt av den åsikten att snabba beslut av det slag som nu är på gång inte får äventyra företagens möjligheter att verka.
Vänligen
Harriet Tuominen