DELA

Näringslivets intåg på valarenen

Näringslivets toppar på Åland tar i en insändare ställning till ett ökat flyktingmottagande på Åland, och där drömmen om billigare arbetskraft genomsyrar hela artikeln, snarare än omtanken om migranternas liv och hälsa. Att i valrörelsens elfte timme kasta sig in i den politiska debatten ger ingen ökad trovärdighet för det samlade etablissemanget av Ålands näringsliv! Tvärtom.

I synnerhet med insikten om att flera av artikelförfattarna inte gjort sig kända som alltför frikostiga och generösa när det gällt den egna personalens förmåner. Mig veterligt har ingen talat mot arbetskraftsinvandring till Åland, ingen har heller talat mot att nödlidande människor behöver hjälp. Den politiska diskussionen har i stället gällt hur vi på bästa sätt kan hjälpa flyktingarna, både här hemma och ute i världen. För övrigt anser jag att det är en skam för årets valrörelse när nödlidande människor används som slagträn i debatten. Låt oss slippa sådant.

Runa Lisa Jansson