DELA

Näringslivet samhällets motor

Kommande lagting och landskapsregering har många frågor på sitt bord inför de kommande fyra åren.
En av de viktigaste frågorna är att ha ekonomin i balans och säkra välfärden på Åland. Vi lever i ett unikt ö-samhälle men det betyder också att vi är sårbara och beroende av välfungerande kommunikationer och ett gott näringsliv. Utan ett livskraftigt näringsliv där vi har tillväxt så kan vi inte heller behålla låga skatter och god skola, vård och omsorg. Flitpengen på 5 miljoner euro visar att vi på Åland har en annan näringslivsstruktur än i övriga Finland, och jag vill att det fortsättningsvis skall vara så, där kreativitet, entreprenörskap och enkelhet är nyckelorden i näringslivspolitiken.

Därför bör fokus läggas på att lyssna av näringslivet och vara positiv till utveckling, till exempel får Mariehamns centrum växa på höjden och vi ska säga ja till entreprenörer som vill satsa och inte förhala ärenden i all evighet tills lusten att göra någonting positivt försvinner.
Även samhällsreformen är en viktig fråga för kommande mandatperiod. Vi måste börja samarbeta mera inom områden som rör skola, vård och omsorg och hitta lösningar som omfattar större helheter eller hela Åland utan att det innebär en försämring i service. Genom denna reform så kommer vi att få ett enhetligare regelverk och större rättssäkerhet för alla.
Till sist så vill jag flagga för en politik och ett näringsliv som har miljön och miljöfrågorna i fokus. Vi kan lyfta Åland och göra det till en grön ö i ett blått hav!
Nina Danielsson
(M), lagtinget 175