DELA

Näringslivet och maktkamper

För en tid sedan slogs nyheten stort upp i Ålandstidningen att Nils-Erik Eklund, styrelsemedlem i börsbolaget Viking Line, utreds av Börsen för allmänna kommentarer som berörde värdet av bolagets börskurs.

Trevligt att läsa att företrädarna för Börsen läser lokalpressen på Åland för inte kan väl informationen kommit någon annanstans ifrån?

Även om uppgifter gällande börsbolag är problematiska torde det inte i Eklunds fall föreligga något brott mot börsregler då uppgifterna var av synnerligen allmän karaktär.

Vi har tidigare erfarit synnerligen mer specifika uppgifter gällande enskilda personers vilja till att betala ett särskilt pris för aktier. Då gällde det köp av en stor pott av Ömsens aktier i Ålandsbanken och den intresserade av aktierna var den dominerande styrelsemedlemmen och tillika farbror till verkställande direktören Wiklöf.

I samtliga fall är det viktigt med en objektiv mediabevakning.

På senare tid har vi noterat att flera för hela Åland viktiga gamla bolag har hamnat i utomåländskt ägande och som försökt bolagisera i syfte att köpa billigt och sälja dyrt. Bolag med åländskt ägande är en garant för arbetsplatser, skatteinkomster och socialt engagemang. Åländska bolag har investerat i fastigheter, tredje sektor och i en mångfald av stöd till kultur och idrott.

Det är av yttersta vikt att landskapet slår vakt om att hålla sina aktier via pensionsfonden i åländska bolag för att hålla arbetstillfällen och kunskap nära hemknutarna.

Det skulle vara ödesdigert att se företag som länge verkat på Åland och som byggts upp under lång tid för och av ålänningar försvinna i horisonten för att fylla på eventuella hål i enskilda ägares fickor.

Eckerölinjens och Vikinglines behov av kapital kan förstås ge spekulationer om deras vilja till att sälja sina aktier i det numera bolagiserade Alandiabolagen. Det har redan lyfts stora dividender vilket gör att skeppet kan överges.

Bättre än så kan vi! Alla arbetsplatser här hemma och utanför Åland är viktiga för att samhället ska rulla. Det är gemensamt ansvar!

GUN-MARI LINDHOLM

VICE ORDF AKTIEÄGARFÖRENINGEN VIKING RF