DELA

Näringslivet måste få ta sin plats 2019

I kölvattnet av rapporterna kring den bristande tillväxten på Åland kliver nu flera näringslivstoppar fram och påtalar de stora strukturella problemen vi har. ”Ett förlorat decennium” har det kallats, och ser man till siffrorna på tillväxten är det lätt att förstå varför. Man får en känsla av att näringslivet känner sig bortglömt och saknar en framåtblickande näringspolitik. Har vi tagit våra företag för givet? Konkurrensen är hårdare än aldrig förr och på samma gång hamnar våra åländska företag att verka i en situation med höjda fasta kostnader och osäkerhet kring framtiden. En dålig ekvation för tillväxt. Det är livsviktigt att frågan nu lyfts och tas på allvar.

Förenklat kan man se att samhället är uppbyggt av tre grundpelare; det offentliga, näringslivet och invånarna. Ingen av dessa klarar sig utan varandra. Det är nu upp till det offentliga att ta tag i problemen och skapa en hållbar situation för näringslivet. Utan ett starkare näringsliv blir de andra två grundpelarna lidande, med minskade skatteintäkter och sviktande befolkningsutveckling som följd.
Enkla lösningar finns såklart inte men någonstans måste vi börja!

Det mest konkreta vi kan göra är att sätta igång arbetet för att sänka de fasta kostnader alla våra företag har.

Det mest konkreta vi kan göra är att sätta igång arbetet för att sänka de fasta kostnader alla våra företag har. El, vatten m.m. Det offentliga kunde t.ex. ta större ansvar för investeringar. Dessa skall inte ses endast som kostnader (vilka automatiskt överförts till konsumenterna) .

Lyhördheten gentemot näringslivet måste bli bättre. Liberalerna ordnade t.ex. en paneldebatt om tillväxt förra veckan och nu har frågan lyfts fram nästan dagligen, bra!
De nya kommunstrukturerna kommer förenkla beslutskedjan och frigöra resurser för utveckling. Utvecklingen i mindre enheter, i likhet med småföretag, blir lätt bristande. Man har redan fullt upp med de dagliga uppgifterna.
Slutligen måste vi se över näringsrätten. Den får inte uppfattas som ett hinder för nyetableringar. Där har vi i Liberalerna redan ett reformförslag.

Det offentliga skall skapa ett tryggt företagsklimat där det lokala näringslivet vågar investera. Så kan vi skapa en hållbar ekonomisk utveckling på Åland.
Vi skribenter och vårat parti har lyft problemen som finns idag. Vi har inte råd att blunda för dem längre och hoppas att även de andra partierna är överens om detta. Det är våra åländska företag värda!

Michele Ferrari
Simon Påvals
liberala lagtingskandidater